Praktische info

Bij Tandartscentrum Laren streven we naar uitmuntendheid in tandheelkundige behandelingen. We voeren al onze behandelingen zorgvuldig uit. Hierbij werken we volgens de standaarden die in onze beroepsgroep gebruikelijk zijn. Toch kunnen ook wij niet volledig voorkomen dat er soms iets mis gaat. In dat geval kunt u rekenen op een goede garantieregeling.

Afspraken

Bij Tandartscentrum Laren behandelen we uitsluitend op afspraak. Bel naar 035 - 531 58 94 om een afspraak te maken. Wanneer u een geplande afspraak niet na kunt komen, verzet deze dan minimaal 24 uur van tevoren. Wanneer u korter van tevoren uw afspraak afzegt of niet nakomt, kunnen er kosten in rekening gebracht worden tot de hoogte van de geplande behandeling. Er gaat dan immers kostbare tijd in de behandelagenda verloren waarin we iemand anders van zorg hadden kunnen voorzien. In de regel herinneren we u via e-mail aan uw afspraak. Dit echter geen garantie en het uitblijven van een herinnering is dan ook geen excuus voor het te laat afzeggen of niet nakomen van een afspraak.

Uw Gezondheid

We kunnen u betere mondzorg verlenen als we op de hoogte zijn van uw gezondheid en medicijngebruik. Zorg er daarom voor dat we voor elk bezoek op de hoogte zijn van uw actuele gezondheidssituatie.

Uw nota

Uw nota ontvangt u via Infomedics. Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, zoals bijvoorbeeld het treffen van een betalingsregeling. Heeft u vragen over uw nota? Bel Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Kosten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven voor tandheelkunde. Dit betekent dat alle tandartspraktijken dezelfde tarievenlijst hanteren voor alle tandheelkundige behandelingen (m.u.v. bepaalde cosmetische behandelingen). Voor dezelfde behandeling betaalt u dus overal hetzelfde, ongeacht waar u de behandeling laat uitvoeren. Een behandeling kan wel op verschillende manieren uitgevoerd worden. Bij behandelingen die meer dan € 250 kosten, maken we een begroting voor u. Vraag uw behandelaar desgewenst om meer informatie als u vragen heeft over de kosten.

Risico's en resultaten

Tandheelkunde is en blijft mensenwerk. Als tandheelkundig professionals hebben we te maken met de biologie.  We kunnen het resultaat van een behandeling nooit met 100% zekerheid voorspellen omdat de reactie van het menselijk lichaam wisselend is, hoe nauwkeurig we ook werken. Daarom brengen we u vóór de behandeling op de hoogte van de mogelijke risico’s en de te verwachten behandelresultaten.  

Ontevreden met behandelresultaat

Als u zich niet kunt vinden in de behandelwijze van uw behandelaar horen we dit graag van u. We zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. Als blijkt dat uw klacht inderdaad het gevolg is van een 'onvoldoende deugdelijke behandeling’, doen we dezelfde behandeling kosteloos opnieuw of krijgt u uw geld terug. Als dezelfde behandeling niet (meer)mogelijk is of als we in gezamenlijk overleg besluiten tot een alternatieve behandeling over te gaan, bekijken we welke vergoeding redelijk is. Komen we er in het uiterste geval samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling.